Ugljen

Informacije o projektu

Naziv projekta: Pretvorba poljoprivrednih ostataka i energetskih kultura u energiju i proizvode dodane vrijednosti – bioulje i biougljen

Financiranje: HRZZ- Hrvatska zaklada za znanost [http://www.hrzz.hr]

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Tajana Krička; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, Zagreb

Trajanje projekta: 15.10.2014. – 15.10.2018.

Opis projekta

Biomasa je jedan od obećavajućih sirovina za proizvodnju obnovljivih izvora energije koji može biti djelomična zamjena za fosilna goriva. Uobičajene metode koje se primjenjuju za pretvorbu biomase u energetske svrhe su biokemijske i termokemijske metode. Piroliza je termokemijski postupak koji se provodi u odsutnosti kisika i iz kojeg možemo proizvoditi tri različita proizvoda: bioulje, biougljen i sintetski plin.

Piroliza poljoprivrednih ostataka je jedan od značajnih tehnologija proizvodnje obnovljive izvora energije čiji je glavni cilj zamjena fosilnih goriva, a time i smanjenje globalnog zatopljenja. Za razliku od izravnog izgaranja, pirolizom se može proizvesti cijeli niz proizvoda sa većom dodanom vrijednošću. Bioulje ima ekološke prednosti kao čisto gorivo i uzrokuje manje zagađenja u odnosu na fosilna goriva, dok biougljen se može uz izgaranje i ostaviti na tlu kao poboljšivač tla.

Na temelju navedenog, cilj ovog projekta je odrediti potencijal različitih vrsta ostataka biomase i ostatka iz poljoprivrede, a za potrebe proizvodnje bioulja i biougljena putem pirolize. Budući na proces pirolize značajno utječe vrsta sirovine proizvoda, specifični cilj predloženog projekta određivanje potencijala pirolize iz različitih sirovina biomase prikupljenih u dva klimatski različita područja, mediteranske i kontinentalne Hrvatske. Projekt će biti podijeljena u tri glavne faze, uključujući prikupljanje sirovina i karakterizacije biomase, piroliza biomase i dobivanje krajnjih proizvoda. To će pružiti detaljnu bazu podataka o optimalnim sirovinama iz poljoprivrede kao sirovinama za proizvodnju bioulja i biougljena.

Tim

tim

Prof. dr. sc. Tajana Krička

Uloga na projektu: Koordinator projekta
Područje rada: Posliježetvena tehnologija, obnovljivi izvori energije iz poljoprivrede
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 / 1 / 239 3818
Više informacija

Izv. prof. dr. sc. Neven Voća
Uloga u projektu: Suradnik
Područje rada: Proizvodnja biomase i biogoriva
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 / 1 / 239 3698
Više informacija

doc. dr. sc.  Alan Antonović
Uloga u projektu: Suradnik
Područje rada: Kemija drvne biomase
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zavod za tehnologije materijala, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 / 1 / 2352 504
Više informacija

doc. dr. sc. Ana Matin
Uloga u projektu: Suradnik
Područje rada: Kemijske analize biomase
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 / 1 / 239 3625
Više informacija

Vanja Jurišić, Ph.D.
Uloga u projektu: Suradnik
Područje rada: Kemijske analize biomase
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 / 1 / 239 3619
Više informacija

Nikola Bilandžija, Ph.D.
Uloga u projektu: Suradnik
Područje rada: Korištenje biomase i energetskih kultura
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu mehanizaciju, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 / 1 / 239 3715
Više informacija

Publikacije i javna djelovanja

Na 51. hrvatskom i 11. međunarodnom simpoziju agronoma objavljeno je 5 radova. Radovi su oralno prezentirani od: prof. dr. sc. Tajana Krička (rad 1), doc. dr. sc. Ana Matin (rad 2), doc. dr.sc. Alan Antonović (rad 3), dr.sc. Vanja Jurišić (rad 4), dr. sc. Nikola Bilandžija (rad 5).

 1. Tajana KRIČKA, Vanja JURIŠIĆ, Ana MATIN, Nikola BILANDŽIJA, Alan ANTONOVIĆ (2016): Mogućnosti pretvorbe i iskorištenja ostataka poljoprivredne biomase nakon procesa pirolize (Possibilities of conversion and utilization of residual agricultural biomass from energy crops after pyrolysis), Proceedings . 51st Croatian and 11th International Symposium on Agriculture. Opatija. Croatia (485-488) (http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804818)
 2. Ana MATIN, Tajana KRIČKA, Vanja JURIŠIĆ, Neven VOĆA, Alan ANTONOVIĆ, Nikola BILANDŽIJA, Mateja GRUBOR, Igor MILIČEVIĆ (2016): Iskoristivost biomase kukuruza za proizvodnju toplinske energije (Utilization of maize biomass for thermal energy production), Proceedings . 51st Croatian and 11th International Symposium on Agriculture. Opatija. Croatia (489-492) (http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804821)
 3. Alan ANTONOVIĆ, Tajana KRIČKA, Ana MATIN, Vanja JURIŠIĆ, Nikola BILANDŽIJA, Neven VOĆA, Juraj STANEŠIĆ (2016): Sastav i količina biougljena u ovisnosti o ulaznoj sirovini (Biochar quantification and its properties in relation to the raw material), Proceedings . 51st Croatian and 11th International Symposium on Agriculture. Opatija. Croatia (445-449)
 4. Vanja JURIŠIĆ, Tajana KRIČKA, Ana MATIN, Nikola BILANDŽIJA, Alan ANTONOVIĆ, Neven VOĆA, Tomislav TORIĆ (2016): Proizvodnja energije i proizvoda dodane vrijednosti pirolizom koštica trešnje i višnje (Obtaining energy and added-value products after cherry and sour cherry pits pyrolysis), Proceedings . 51st Croatian and 11th International Symposium on Agriculture. Opatija. Croatia (475-479) (http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=809423)
 5. Nikola BILANDŽIJA, Vanja JURIŠIĆ, Neven VOĆA, Josip LETO, Ana MATIN, Alan ANTONOVIĆ, Tajana KRIČKA (2016): Lignocelulozni sastav trave Miscanthus x giganteus u odnosu na različite tehnološke i agroekološke uvjete (Lignocellulosic composition of Miscanthus x giganteus grass in relation to different technological and agroecoloical conditions), Proceedings . 51st Croatian and 11th International Symposium on Agriculture. Opatija. Croatia (450-454) (http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804104)
 6. Voća, N.; Bilandžija, N.; Jurišić, V.; Matin, A.; Krička, T.; Sedak, I. (2016): Proximate, Ultimate and Energy Values Analysis of Plum Biomass By-products Case Study: Croatia’s Potential, J.Agr.Sci.Tech, 18, 1655-1666
  Krička, T. (2016): Energetski potencijal poljoprivredne biomase, 11. hrvatski dani biomase – Znanstveno-stručni skup „Bioenergija i zaštita okoliša“, predavanje, 09.09.2016., Našice, Hrvatska
  Krička, T. (2016): Mogućnosti korištenja biomase iz poljoprivrede, HRT HR1, Poljoprivredna emisija, 18.09.2016.

Na 23. međunarodnom savjetovanju- KRMIVA 2016 objavljeno 4 sažetka.
Radovi su oralno prezentirani od: prof. dr. sc. Tajana Krička (rad 1), doc. dr. sc. Ana Matin (rad 2), dr. sc. Vanja Jurišić (rad 3) te posterom do Mateja Grubor, mag. ing. agr (rad 4)

 1. Tajana, Krička; Ana, Matin; Vanja, Jurišić; Neven, Voća; Alan, Antonović; Nikola, Bilandžija; Mateja Grubor : USPOREDBA RAZLIČITIH ENERGETSKIH KULTURA SIDA HERMAPHRODITA, ARUNDO DONAX L. I MISCANTHUS × GIGANTEUS
 2. Ana Matin; Tajana, Krička; Mateja Grubor; Nikola, Bilandžija; Neven, Voća; Alan, Antonović; Vanja Jurišić: UTJECAJ SUŠENJA NA SORTIMENT I ENERGETSKA SVOJSTVA LJUSKE SUNCOKRETA
 3. Vanja Jurišić; Neven, Voća; Tajana, Krička; Nikola, Bilandžija; Alan, Antonović; Mateja Grubor; Ana, Matin: ZBRINJAVANJE OSTATAKA IZ PROIZVODNJE MASLINOVOG ULJA PROCESOM PIROLIZE
 4. Mateja Grubor; Tajana Krička; Vanja Jurišić; Ana Matin; Nikola Bilandžija; Alan Antonović; Neven Voća: ISKORISTIVOST SLAME ŽITARICA ZA PROIZVODNJU ENERGIJE

52nd Croatian & 12th International Symposium on Agriculture – Dubrovnik

 1. Vanja Jurišić; Neven Voća; Nikola Bilandžija; Tajana Krička; Alan Antonović; Mateja Grubor; Ana Matin; Mislav Kontek
  Pirolitička svojstva važnijih energetskih kultura  u RH
  Pyrolysis properties of major energy crops in Croatia
 1. Mateja Grubor; Tajana Krička; Vanja Jurišić; Alan Antonović; Neven Voća; Nikola Bilandžija; Ana Matin
  Energetska iskoristivost posliježetvenih ostataka uljarica u Republici Hrvatskoj Energetic utilization of oilseeds’ post-harvest residues in Croatia
 1. Tajana Krička; Neven Voća; Vanja Jurišić; Ana Matin; Nikola Bilandžija; Alan Antonović
  Pretvorba poljoprivrednih ostataka i energetskih kultura u energiju i proizvode dodane vrijednosti – bioulje i biougljen
  Converting waste agricultural biomass and dedicated crops into energy and added value products – bio-oil and biochar production
 1. Nikola Bilandžija; Vanja Jurišić; Ana Matin; Tajana Krička, Mateja Grubor, Alan Antonović; Neven Voća, Danijela Slipčević
  Zbrinjavanje ostataka važnijih mediteranskih kultura pirolizom
  Management of residues of major Mediterranean cultures via pyrolysis
 1. Ana Matin; Tajana Krička; Alan Antonović; Neven Voća; Vanja Jurišić; Nikola Bilandžija; Iva Pankretić; Mateja Grubor; Danijela Slipčević
  Iskoristivost zobi u nutritivne i energetske svrhe
  Oat utilization for nutrition and energy purposes
 1. Alan Antonović; Tajana Krička; Ana Matin; Neven Voća; Vanja Jurišić; Nikola Bilandžija; Mateja Grubor; Juraj Stanešić
  Lignocelulozni sastav biomase važnijih uljarica i žitarica u Republici Hrvatskoj Lignocellulosic composition of the most important oilseeds and grains in Croatia

Na 52. hrvatskom i 12. međunarodnom simpoziju agronoma objavljeno je 6 radova. Radove su oralno prezentirali : prof. dr. sc. Tajana Krička (rad 1), doc. dr. sc. Ana Matin (rad 2), doc. dr.sc. Alan Antonović (rad 3), doc. dr. sc. Vanja Jurišić (rad 4), doc. dr. sc. Nikola Bilandžija (rad 5) i Mateja Grubor (rad 6).

 1. Tajana Krička, Neven Voća, Vanja Jurišić, Ana Matin, Nikola Bilandžija, Alan Antonović, Danijela Slipčević (2017): Pretvorba poljoprivrednih ostataka i energetskih kultura u energiju i proizvode dodane vrijednosti – bioulje i biougljen (Converting Waste Agricultural Biomass and Dedicated Crops into Energy and Added Value Products – Bio-Oil and Biochar Production), Proceedings . 52st Croatian and 12 th International Symposium on Agriculture. Dubrovnik. Croatia (659-663) (https://bib.irb.hr/datoteka/867129.Proceedings_SA_2017_Dubrovnik.pdf)
 2. Ana Matin, Tajana Krička, Alan Antonović, Neven Voća, Vanja Jurišić, Nikola Bilandžija, Iva Pankretić, Mateja Grubor, Danijela Slipčević  (2017): Iskoristivost zobi u nutritivne i energetske svrhe (Oat utilization for nutrition and energy purposes), Proceedings . 52 st Croatian and 12th International Symposium on Agriculture. Dubrovnik. Croatia (664-668) (https://bib.irb.hr/datoteka/867129.Proceedings_SA_2017_Dubrovnik.pdf)
 3. Alan Antonović, Tajana Krička, Ana Matin, Neven Voća, Vanja Jurišić, Nikola Bilandžija, Mateja Grubor, Juraj Stanešić (2017): Lignocelulozni sastav biomase važnijih uljarica i žitarica u Republici Hrvatskoj (Lignocellulosic Composition of Some Important Oilseeds and Grains Biomass in the Republic of Croatial), Proceedings . 52 st Croatian and 12 th International Symposium on Agriculture. Dubrovnik. Croatia (623-627)
  (https://bib.irb.hr/datoteka/867129.Proceedings_SA_2017_Dubrovnik.pdf)
 4. Vanja Jurišić, Neven Voća, Nikola Bilandžija, Tajana Krička, Alan Antonović, Mateja Grubor, Ana Matin, Mislav Kontek (2017): Pirolitička svojstva važnijih energetskih kultura u RH (Pyrolysis properties of major agricultural energy crops), Proceedings. 52st Croatian and 12th International Symposium on Agriculture. Duborvnik. Croatia (651-655) (https://bib.irb.hr/datoteka/867129.Proceedings_SA_2017_Dubrovnik.pdf)
 5. Nikola Bilandžija, Vanja Jurišić, Ana Matin, Tajana Krička, Mateja Grubor, Alan Antonović, Neven Voća, Danijela Slipčević (2017): Piroliza orezanih ostataka važnijih mediteranskih voćnih kultura – energetska karakterizacija biougljena (Pruned residues pyrolysis of major Mediterian fruit cultures – biochar energy properties) , Proceedings . 52st Croatian and 12th International Symposium on Agriculture. Dubrovnik. Croatia (632-636)
  (https://bib.irb.hr/datoteka/867129.Proceedings_SA_2017_Dubrovnik.pdf)
 6. Mateja Grubor, Tajana Krička, Vanja Jurišić, Alan Antonović, Neven Voća, Nikola Bilandžija, Ana Matin (2017): Energetska iskoristivost posliježetvenih ostataka uljarica u Republici Hrvatskoj (Energetic utilization of oilseeds’ post-harvest residues in CroatiaProximate), Proceedings . 52st Croatian and 12th International Symposium on Agriculture. Dubrovnik. Croatia (641-645)
  (https://bib.irb.hr/datoteka/867129.Proceedings_SA_2017_Dubrovnik.pdf)

Na 24. međunarodnom savjetovanju- KRMIVA 2017 objavljen je sažetak. Rad je oralno prezentirala Mateja Grubor, mag. ing. agr.

 1. Grubor Mateja, Krička Tajana, Jurišić Vanja, Voća Neven, Bilandžija Nikola, Leto, Josip Antonović  Alan, Matin Ana (2017): Utjecaj lignoceluloznih posliježetvenih ostataka na veličinu samljevenih čestica

Na V. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI ODRŽIVE POSLEUBIRAJUĆE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE INOPTEP 2017. i XXIX. NACIONALNOJ  KONFERENCIJI PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI PTEP 2017 objavljena su dva rada. Rad je oralno prezentirao doc. dr. sc. Nikola Bilandžija(rad 1), dok su  Ana Matin (rad2) i doc. dr. sc.. Vanja Jurišić (rad 3) izlagale postere. 

 1. Bilandžija Nikola, Jurišić  Vanja, Voća  Neven,  Leto  Josip, Matin  Ana,  Grubor  Mateja, Krička Tajana (2017): Energy valorization of Miscanthus x giganteus biomass: A case study in Croatia
 2. Matin Ana,  Krička Tajana,  Jurišić  Vanja,  Voća  Neven,  Žunić  Juliana,  Grubor Mateja (2017):  Effects of different air drying temperature on sunflower seeds oil and ash content
 3. Jurišić Vanja, Matin Ana, Grubor Mateja, Bilandžija Nikola, Antonović Alan, Voća Neven, Krička Tajana (2017): Energetski potencijal ostataka iz proizvodnje maslinovog ulja

U časopisima A2 grupacije objavljeni su radovi

 1. Matin, Ana; Krička, Tajana; Jurišić, Vanja; Voća, Neven; Žunić, Juliana; Grubor, Mateja (2017):  Effects of different air drying temperature on sunflower seeds oil and ash content. Journal on Processing and Energy in Agriculture. 21 , 1; 5-8.
 2. Bilandžija, Nikola; Jurišić, Vanja; Voća, Neven; Leto, Josip; Matin, Ana; Grubor, Mateja; Krička, Tajana (2017): Energy valorization of Miscanthus x giganteus biomass: A case study in Croatia.  Journal of processing and energy in agriculture. 21, 1; 32-36
 3. Grubor, Mateja; Krička, Tajana; Voća, Neven; Jurišić, Vanja; Bilandžija, Nikola; Antonović, Alan; Matin, Ana (2015): ISKORISTIVOST SLAME ŽITARICA ZA PROIZVODNJU ZELENE ENERGIJE.  Krmiva : časopis o hranidbi životinja, proizvodnji i tehnologiji krme. 57, 2; 63-68

Odobren je znanstveni rad proizašao iz istraživanja u časopisu A1 grupacije (Q2 kvartil).

 1. Tajana Krička, Ana Matin, Nikola Bilandžija, Vanja Jurišić, Neven Voća, Mateja Grubor (2017): Biomass valorization of Arundo donax L., Miscanthus × giganteus and Sida hermaphrodita for biofuel production, INTERNATIONAL  AGROPHYSICS, Vol.31, 575-581

Na 53. hrvatskom i 13. međunarodnom simpoziju agronoma objavljeno je 4 rada. Radove su oralno prezentirali : Mateja Grubor (1. i 2. rad), doc. dr. sc. Ana Matin (3. rad) i doc. dr. sc. Vanja Jurišić (4. rad).

 1. Tajana Krička, Nikola Bilandžija, Alan Antonović, Vanja Jurišić, Ana Matin, Neven Voća, Mateja Grubor (2018): Energetska svojstva orezane biomase važnijih voćarskih kultura u kontinentalnoj Hrvatskoj (Energy properties of major fruit crops pruned biomass from continental Croatia). Proceedings SA 2018, Vodice. Croatia (499-503).
 2. Mateja Grubor, Tajana Krička, Nikola Bilandžija, Vanja Jurišić, Neven Voća, Alan Antonović, Ana Matin (2018): Kukuruzovina kao energent za proizvodnju krutog goriva (Maize straw as an energy source for solid fuel production). Proceedings SA 2018. Vodice. Croatia (275-279).
 3. Ana Matin, Tajana Krička, Nikola Bilandžija, Vanja Jurišić, Mateja Grubor, Alan Antonović, Josip Lakić, Neven Voća (2018). Utjecaj sortimenta na goriva i negoriva svojstva biomase stabljike soje (Varieties influence on soybean straw biomass combustible and noncombustible properties) Proceedings SA 2018. Vodice. Croatia 2018. (319-322).
 4. Vanja Jurišić, Tajana Krička, Ana Matin, Mateja Grubor, Alan Antonović, Neven Voća, Mislav Kontek, Nikola Bilandžija (2018): Mogućnost korištenja trave Miscanthus uzgojene na tlima lošije kvalitete kao čvrstog biogoriva (Potential for utilization of Miscanthus grown on marginal land as solid biofuel). Proceedings SA 2018. Vodice. Croatia (294-298).

Na 46. međunarodnom simpoziju „Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede“ objavljen je 1 rad. Rad je oralno prezentirala Mateja Grubor

 1. Mateja Grubor, Ana Matin, Nikola Bilandžija, Vanja Jurišić, Ivan Kopilović, Tajana Krička (2018): Usporedba energetskih značajki pšenice sorte „Kraljica“ s neregistriranom sortom „Brkulja“ (Comparison of energy properties of wheat variety „Kraljica“ with unregistered varietiy „Brkulja“) Proceedings of the 46 th International Symposium Actual Tasks on Agricultural Engineering. Opatija. Croatia (323-330).

A1 radovi

 • Bilandžija, Nikola; Voća, Neven; Jelčić, Barbara; Jurišić, Vanja; Matin, Ana; Grubor, Mateja; Krička, Tajana (2018). Evaluation of Croatian agricultural solid biomass energy potential. Renewable & sustainable energy reviews. 93  ; 225-230.
 • Bilandžija, Nikola; Voća, Neven; Leto, Josip; Jurišić, Vanja; Grubor, Mateja; Matin, Ana; Geršić, Anja; Krička, Tajana (2018). Yield and biomass composition of Miscanthus x giganteus in mountain area of Croatia. Transactions of FAMENA. XLII, Special issue 1; 51-60.
 • Krička, Tajana; Matin, Ana; Bilandžija, Nikola; Jurišić, Vanja; Antonović, Alan; Voća, Neven; Grubor, Mateja (2017). Biomass valorization of Arundo donax L., Miscanthus × giganteus and Sida hermaphrodita for biofuel production. International Agrophysics. 31; 575-581.

Galerija

Kontakt

Prof. Tajana Krička

University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Department of Technology Storing and Transport, Svetošimunska 25, HR-10000 Zagreb, Croatia

+385 / 1 / 239 3818

tkricka@agr.hr

Tvoje ime (obvezno)

Tvoj email (obvezno)

Predmet

Tvoja poruka

Provjeravamo da niste robot 🙂

Ugljen